Nieuws - News - Nouvelles
RSS Feed
KAFKA-plan voor eenvoudige gezondheidszorg   (29/01/2010)

nleiding

Minister voor Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft een grootschalig onderzoek laten uitvoeren bij 395 actieve huisartsen.
Het doel van dit onderzoek bestond erin de administratieve lasten waarmee huisartsen geconfronteerd worden in kaart te brengen, om zo de voornaamste pijnpunten te kunnen aanpakken.  Dankzij dit objectief onderzoek kan eindelijk werk gemaakt worden van een gericht beleid van administratieve lastenverlaging.

Doelstelling van het onderzoek

  1. Attitudes en behoeften inzake administratieve lasten en administratieve vereenvoudiging beschrijven
  2. Oplijsten van administratieve verplichtingen waarmee huisartsen op regelmatige basis te maken hebben en die het meest belastend zijn
  3. Identificeren van processen waarop de federale overheid invloed heeft en waar vereenvoudiging een aanzienlijk effect zou hebben op de objectieve lasten en het subjectieve overlastgevoel
  4. Berekening kost adminstratieve lasten aan de hand van Kafka-meetmodel

Meer op de link hieronder

Weekly eHealth information 2010 week 4  (25/01/2010)
Site powered by CoMaSer